Osnovne djelatnosti

HIDROIZOLACIJE

hidroizolacija - Spe-ingsintetičke trake od tpo-a, pvc-a i hdpe-a

– trake na bazi bentonita

– trake i premazi na bazi bitumena

– premazi od cementa, poliuretana i epoksida

SANACIJE

Sanacija pukotina u betonu - specijalni radovi u graditeljstvu

– popravci nekvalitetno izvedenih konstrukcija i pojedinih elemenata koji utječu na bitne zahtjeve građevine u visokogradnju i niskogradnji

– konstrukcija oštećenih vodom/vlagom

– konstrukcija narušene nosivosti

 

INJEKTIRANJE

– visokotlačno membranskom pumpom (poliuretanski/epoksidni materijali)

– niskotlačno pužnom pumpom (mineralni materijali)

 

MLAZNI BETON (torkret beton)

– po suhom postupku

– gotovi sanacijski reparaturni polimer cementni mortovi proizvođača SIKA, KEMA, MAPEI, BASF…

 

PJESKARENJE

– armirano betonskih konstrukcija, čeličnih konstrukcija, zaštita od korozije

 

GRAĐEVINSKI RADOVI

– izgradnja objekata stambene i poslovne namjene