EU PROJEKT

Društvo Spe-ing d.o.o. započinje provedbu projekta KK.08.2.1.16.0190 pod nazivom “Proširenje kapaciteta u pružanju građevinskih usluga hidroizolacija na području grada Petrinje” sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i operativnog  programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

NAZIV PROJEKTA: KK.08.2.1.16.0190 „Proširenje kapaciteta u pružanju građevinskih usluga hidroizolacija na području grada Petrinje“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Društvo Spe-ing d.o.o., kroz predmetni projekt provodi značajno proširenje opsega poslovanja kroz osnivanje Podružnice u Petrinji gdje će u cijelosti sa svojim uslugama hidro i termoizolacija pokriti područje Petrinje i okolice.  U trenutnoj gospodarskoj situaciji u Petrinji postoji izuzetno velika potreba za građevinskim uslugama što dovodi do velikog potencijala rasta osnovne djelatnosti na navedenom području. Projekt uključuje nabavu potrebne opreme za pružanje građevinskih usluga hidro i termo izolacija što će dovesti do novog zapošljavanja kod Prijavitelja te stvaranja preduvjeta za ostvarenje rasta poslovnih prihoda za više od 40%. Uz nabavu potrebne opreme projekt uključuje i elemente upravljanja projektom i vidljivosti.

POČETAK PROVEDBE: 2.6.2023.

ZAVRŠETAK PROVEDBE: 31.12.2023.

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: 19 mjeseci

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 250. 638,53 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 170.321,52 EUR

Dodatne informacije:
info@spe-ing.hr
040 389 511

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministartsva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/